söndag 26 december 2010

Kollängen öppnar en blogg

Vi har nu valt att öppna en blogg som ersätter hemsidan. Här kommer vi att informera om vad som händer på Kollängen. Den närmsta aktiviteten är Vårrundan den första helgen i maj 2011.